រំឭកអនុស្សាវរីយ

1529793_10152161992044090_2020523342_oរូបថតនៃរបាំគោះត្រឡោករបស់និស្សិតភាសាបារាំងឆ្នាំទី៣

(គ.ស.២០០០) នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: