សុភាសិតល្អៗ

១-ចិត្តមិនមែនដូចជង្គង់ដែលគេបត់បែនតាមបំណងទេ។

២-មាសនិងទង់ដែងមើលមួយភ្លែត មានសភាពប្រហែលគ្នា តែធម្មជាតិខាងក្នុងនៃវត្ថុទាំងពីរនោះប្លែកគ្នា។

៣-ទឹកពិតមែនតែត្រជាក់តែអាចសម្លាប់មនុស្សបាន។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: