ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

1011400_596777837023301_870078191_n

ថ្មបាំងថ្មទប់ទំនប់ធ្វើផ្លូវ            ស្ពានឆ្លងដើរទៅជួបភ័ក្រ្តវរមិត្រ

ទេសភាពតាមផ្លូវព្រៃភ្នំជុំជិត          រៃយំរងំចិត្តនឹករឿងកន្លង។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: