សុបិន្តបីយប់

I. បងគេងសុបិន្តឃើញតែពិសី         ក្នុងមួយរាត្រីឃើញស្រីបីដង

សុបិន្តបីយប់ ជាប់ៗគ្នាផង            ឃើញអូនមានថ្មីចោលបង

ឱ្យបងអស់ក្តីសង្ឃឹម។

II. បើមិនស្រឡាញ់មិននឹកទេស្រី     បើមិនបេតីមិនភ័យទេអូន

បីយប់ទៅហើយសុបិន្តផ្ទួនៗ        សុបិន្តឆុតណាស់ណាស្ងួន

ការពិតចិត្តអូនក្បត់បងមែន។

R. តើអ្នកណាមិនយំ     ទុក្ខធំជាងភ្នំទៅទៀត       ឈឺណាស់នឹងស្រីមានស្នៀត

ឈឺណាស់ខ្មាស់អស់ធម្មជាតិ      ខ្មាស់ផៅញាតិនិយាយមិនចេញទេ។

III. ស្រណោះធ្លាប់ដើរទៅណាទាំងគូ     ឥឡូវអាសូរបងដើរម្នាក់ឯង

ភ្នែកបងស្រវាំងដើរដូចវង្វេង          នេះហើយស្នេហ៍ឱ្យចំបែង

ស្នេហ៍ដូចជាផ្សែង ហើរឆ្ងាយៗទៅ៕

ច្រៀងដោយលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: