ច្បាប់ល្បើកថ្មី (ក្រមង៉ុយ)

[…]

រកស្រីមារយាទខ្ពស់   ចេះខ្ពើមពាក្យឈ្លោះ

ចេះទ្រាំអត់ឃ្លាន     ចេះស្លូតចេះកាច

ចេះខ្លាចចេះហ៊ាន    ចេះខ្មាសចេះអៀន

កាចមានប្រាជ្ញា។ […]

Advertisements

4 comments so far

 1. Duong Chan Metta Champavieng on

  អីក៏រើសម្លេះលោកម្ចាស់

 2. khimvicheka on

  ត្រូវតែអញ្ចឹង 😀

 3. Duong Chan Metta Champavieng on

  ចឹងជូនពរអោយបានសម្រេចដូចបំណង ហើយដាំចេកទៅ

  • khimvicheka on

   ចេកមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាព 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: