ភាពឆ្លាតវៃ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា អ្នកគ្រូម្នាក់បានចូលបង្រៀនក្នុងថ្ងៃទីមួយនៅវិទ្យាល័យមួយ ហើយគាត់ ត្រូវទទួលបន្ទុកថ្នាក់មួយដែលគេគ្រប់គ្នាល្បីថា ជាថ្នាក់សម្បូរសិស្សខិលៗទាំងប្រុសទាំងស្រី។ នេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងជីវិត គាត់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងភ័យជាខ្លាំង។ ថ្ងៃបវេសនកាលក៏មកដល់ គ្រាន់តែដើរមកដល់មុខថ្នាក់រៀនភ្លាម អ្នកគ្រូជំពប់ជើងដួលនៅពីមុខសិស្ស។ សិស្សទាំងអស់នាំគ្នាសើចគឹល។ គាត់សែនខ្មាស ប៉ុន្តែ ដោយភាពឆ្លាតវៃ គាត់បានផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដោយនិយាយពាក្យមួយចំនួនទៅកាន់សិស្ស។ សិស្សគ្រប់ៗគ្នា ស្ងាត់ច្រៀប និងមានការកោត គោរពអ្នកគ្រូគ្រប់ៗគ្នា។

សំណួរ៖ តើអ្នកគ្រូបាននិយាយទៅសិស្សទាំងអស់យ៉ាងដូចម្តេច?

 

 

 

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: