ជំងឺបីអេស!

ជំងឺបីអេសនឹងកើតចំពោះនរជនទំាងឡាយណា    ដែលមានរោគវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

– Strict ហ្មត់ចត់ពេក

– Stress តឹងតែងក្នុងអារម្មណ៍ពេក

– Stroke ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល

Advertisements

5 comments so far

 1. champavieng on

  ចូលរួមរីករាយផងដែលត្រាស់ដឹង

  • khimvicheka on

   នៅមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅឡើយទេ!

 2. Duongchan on

  ដឹងប៉ុណ្ណេះក៏ហៅផាដឹងដែរ 🙂 មនុស្សដែលអាចនិយាយផាខ្លួួនឯងមានបពា្ហា មានន័យផាគាត់ដឹងពីពា្ហាដែលកំពុងតែជួបប្រទះ។ សរុបមកគាត់ជាមនុស្សដែលមានកំរិតជាសះលើសពីមនុស្សធម្មតា ស្របពេលដែលនិយាយឬសរសេរពីបពា្ហា គាត់បានរកឃើញដំណោះស្រាយរបស់វាដោយសន្សឹមៗដោយមិនដឹងខ្លូនទៅហើយ ។

  • khimvicheka on

   ប្រសិនបើ នេះជាការពិត វាជាប្រការដ៏ប្រសើរបំផុត!

   • Duongchan on

    ពិតដូចមិនពិត មិនពិតដូចពិត ហេហេហេ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: